Wszystko, co na temat badań kierowców na prawo jazdy wiedzieć powinniście!

Jakiego rodzaju formalności dopełnić powinna każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy? Przed rozpoczęciem szkolenia teoretycznego i praktycznego, uzyskać musi ona stosowne zaświadczenie od lekarza.

 Główny cel badania kierowców to sprawdzenie, czy w przypadku danej osoby nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatajanie istotnych faktów na temat stanu zdrowia może skutkować poważnym, niekiedy nawet śmiertelnym, wypadkiem.

Gdzie wykonać badania na prawo jazdy? Przeprowadzane są one w szeregu różnego rodzaju placówek. Najczęściej są to Miejskie Ośrodki Medycyny Pracy oraz Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy. Co ważne, lekarz przeprowadzający takie badania musi posiadać stosowne uprawnienia.

 Jak wygląda badanie kierowców? W jego trakcie, lekarz dokonuje oceny narządu wzroku oraz słuchu, układu oddechowego, nerwowego oraz sercowo — naczyniowego, czynności nerek i stanu psychicznego pacjenta. Dodatkowo, sprawdza on obecność objawów, które wskazywałyby na uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających, a także innych zabrudzeń stanu zdrowia mogących stanowić zagrożenie podczas kierowania pojazdem.

 Cena badania na prawo jazdy jest stała i wynosi 200 złotych.